NAC Breda is meer dan voetbal. De club zit verankerd in de stad, waardoor het DNA van de Parel van het Zuiden verweven is met Breda. Vanuit die positie hopen wij dan ook op maatschappelijk vlak een steentje bij de dragen. Wij zijn ons namelijk bewust van de maatschappelijke rol die we uit kunnen oefenen in de gemeente Breda en nemen dit serieus.

Met het Rat Verlegh Stadion als basis en de aantrekkingskracht als een belangrijk middel streven we ernaar om een rol te spelen in het stimuleren én motiveren van verschillende doelgroepen. Door het inzetten van onze spelers en medewerkers betrekken we Bredanaars uit verschillende doelgroepen bij de samenleving, die voor de meeste organisaties zeer lastig of niet te bereiken zijn. Aan de hand van verschillende maatschappelijke thema’s werken wij, onder de naam NAC Maatschappelijk, samen met partners aan een sociaal sterkere samenleving van onze stad.  

Zo worden in samenwerking met de amateurverenigingen en relevante partners in de regio Breda, zestigplussers in beweging gebracht middels NAC OldStars (Walking Football), wordt voetbal als middel ingezet bij de NAC Street Leagues tussen Bredase scholen om kinderen en jongeren bewust te maken van actuele maatschappelijke issues en komen leerlingen die op school vastlopen tot bloei in de NACademy bij het project Playing for Success.

NAC Maatschappelijk

NAC Maatschappelijk
  Stadionstraat 23, 4815 NC Breda

  www.nacmaatschappelijk.nl
  info.teamplay@nac.nl
  076-5214500