De Stichting Sanaga Kringloopwinkel, die volledig draait op vrijwilligers, zet zich in voor het bevorderen van gezondheid en onderwijs in derde wereld-landen, waarbij de gezondheid van moeder en kind voorop staan. Naast het ontlasten van het milieu door hergebruik van goederen zorgen wij met de winkel voor sociale contacten van onze vrijwilligers. Tevens doen wij aan ontwikkelingswerk in de derde wereld, door kleinschalige projecten te ondersteunen en daarbij de economische ontwikkeling in derdewereldlanden te stimuleren door producten nodig voor die projecten ter plaatse te laten betrekken.

Kom winkelen en draag bij!

Sanaga Kringloopwinkel

Sanaga Kringloopwinkel
  Erasmusplein 12, 4834 AD Breda

  kringloopsanaga.nl
  kringloopsanaga@outlook.com
  076-5654869